C# DateTime (Tarih Zaman)

 • 782
 • (1)
 • (5)
 • 22 Haz 2017

Tarih ve saat değerlerini bellekte tutmak ve kullanmak için kullanılan değişken türü DateTime türüdür.

Sistem Zamanını Alma

DateTime.Now özelliği ile sistemin o anki saat ve tarihi DateTime türünden alınabilir.


DateTime dt = DateTime.Now;
// dt değişkeni bu satır çalıştığı andaki sistem tarih ve saati değerini aldı
DateTime dtUTC = DateTime.UtcNow;
// dtUTC değişkeni ise sistem UTC tarih ve saati değerini aldı

Tarih Saat Metin İşlemleri

DateTime türüne ait birçok string metodu bulunmaktadır.


DateTime dt = DateTime.Now;
string format1 = dt.ToLongDateString();
string format2 = dt.ToLongTimeString();
string format3 = dt.ToShortDateString();
string format4 = dt.ToShortTimeString();
string ozelFormat1 = dt.ToString("dd MMMM yyyy");
string ozelFormat2 = dt.ToString("dddd");
string ozelFormat3 = dt.ToString("HH::mm::ss");
string ozelFormat4 = dt.ToString("hh::mm::ss");
Console.WriteLine("ToLongDateString: " + format1);
Console.WriteLine("ToLongTimeString: " + format2);
Console.WriteLine("ToShortDateString: " + format3);
Console.WriteLine("ToShortTimeString: " + format4);
Console.WriteLine("dd MMMM yyyy: " + ozelFormat1);
Console.WriteLine("dddd: " + ozelFormat2);
Console.WriteLine("HH::mm::ss: " + ozelFormat3);
Console.WriteLine("hh::mm::ss: " + ozelFormat4);
Console.ReadKey();

DateTime türünde bir değeri string değerine dönüştürürken yukarıdaki gibi ToString metodu içerisine metin formatı girilebilir.

 • d sayı ile ayın gün değeri (tek veya çift haneli)
 • dd sayı ile ayın gün değeri (çift haneli)
 • ddd yazı ile haftanın gün değeri (kısaltılmış Per, Cum gibi)
 • dddd yazı ile haftanın gün değeri (tam metin)
 • M sayı ile ay değeri (tek veya çift haneli)
 • MM sayı ile ay değeri (çift haneli)
 • MMM yazı ile ay değeri (kısaltılmış Tem, Ağu gibi)
 • MMMM yazı ile ay değeri (tam metin)
 • yy yıl değeri (çift haneli 2015 yerin 15, 2016 yerin 16 gibi)
 • yyyy yıl değeri (dört haneli)
 • H 24 saatlik saat değeri (tek veya çift haneli)
 • HH 24 saatlik saat değeri (çift haneli)
 • h 12 saatlik saat değeri (tek veya çift haneli)
 • hh 12 saatlik saat değeri (çift haneli)
 • m dakika değeri (tek veya çift haneli)
 • mm dakika değeri (çift haneli)
 • s saniye değeri (tek veya çift haneli)
 • ss saniye değeri (çift haneli)
 • fff milisaniye değeri
 • tt 12 saatlik dilim için AM/PM değeri (Türkçe ÖÖ/ÖS olarak kullanılır)

Zaman Ekleme İşlemleri

DateTime türü bir değişkenin Add metodu TimeSpan türünden bir süre değerini ekleyip sonucu geri döndürür. Bunun yanı sıra AddMinutes, AddDays, AddMonths gibi metotları da kullanabilirsiniz. Aşağıda bu metotların nasıl kullanıldığı örnek içerisinde belirtilmiştir.


DateTime dt = new DateTime(2017, 6, 22, 23, 01, 04);
Console.WriteLine("Şimdi:\n" + dt.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss"));
dt = dt.AddMinutes(4);
Console.WriteLine("4 dk ilerisi:\n" + dt.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss"));
dt = dt.AddMonths(2);
Console.WriteLine("2 ay daha ilerisi:\n" + dt.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss"));
dt = dt.AddDays(-6);
Console.WriteLine("6 gün gerisi:\n" + dt.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss"));
dt = dt.Add(new TimeSpan(14, 2, 22, 16));
Console.WriteLine("14 gün 2 saat 22 dk 16 saat ilerisi:\n" + dt.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss"));
Console.ReadKey();

Programı çalıştırdığınızda şöyle bir çıktı alacaksınız.

İlişkili İçerikler

C# programlama dilinde kullanılan değişken türleri ve bu türlerde tanımlanmış verilerin nasıl kullanılabileceğini bu içerikte öğrenebilirsiniz.

Paylaşın
Etiket Bulutu