C# Metotlar

 • 60
 • (1)
 • (5)
 • 06 Tem 2017

Metotlar Hakkında Genel Bilgi

Metotların genel yapısını aşağıdaki kodlama örneği gibi tanımlayabiliriz


public geri_dönüş_tipi metot_ismi (veri_tipi parametre1, veri_tipi parametre2 ...)
{
  // Metot içeriği
  return geri_dönüş_verisi; // Eğer geri_dönüş_tipi void ise geri dönüş verisi olmaz
}

Klasik konsol uygulamalarında proje, Program sınıfı içerisinde sadece Main metodu ile oluşturulur.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

// Tanımlanacak metot buraya kodlanamaz

namespace FirstApp
{
  // Tanımlanacak metot buraya kodlanamaz
  class Program
  {
    // Tanımlanacak metot buraya kodlanabilir
  
    static void Main(string[] args)
    {
      
    }
    
    // Tanımlanacak metot buraya kodlanabilir 
  }
  
  // Tanımlanacak metot buraya kodlanamaz
}

// Tanımlanacak metot buraya kodlanamaz

Main metodu dışında ikinci bir metot oluşturabilirsiniz. Örneğin ekrandan okunan bazı verileri düzenli bir metin formatına dönüştüren bir metot tanımlanabilir. Tanımlanacak bir metot class içerisindeki alana kodlanmalıdır.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace FirstApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("İsim: ");
      string girilen_isim = Console.ReadLine();
      Console.Write("Soyisim: ");
      string girilen_soyisim = Console.ReadLine();
      Console.Write("Doğum Yeri: ");
      string girilen_dogum_yeri = Console.ReadLine();
      Console.Write("Doğum Yılı: ");
      int girilen_dogum_yili = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      string geri_donus = Veri(girilen_isim, girilen_soyisim, girilen_dogum_yeri, girilen_dogum_yili);
      Console.WriteLine(geri_donus);
      Console.ReadKey();
    }

    static string Veri(string isim, string soyisim, string dogumYeri, int dogumYili)
    {
      string sonuc = $"{isim} {soyisim} isimli kişi {dogumYeri} şehrinde doğmuştur. Yaşı {(DateTime.Now.Year - dogumYili)}' dır";
      return sonuc;
    }
  }
}

Yukarıdaki kodda Veri isimli bir metot oluşturulup Main metodu içerisinde kullanılmıştır. Metotlar tekrar bir biçimde yapılacak işlemleri kullanmak için ideal yapılardır.

İlişkili İçerikler

OOP (Object Oriented Programming) Nesne yönelimli programlamanın temelini oluşturan sınıfları inceleyebilirsiniz.

Bir sınıfın metot veya özelliklerine erişim ile ilgili belirleyici kelimeleri inceleyebilirsiniz.

Paylaşın
Etiket Bulutu