C# Koşullu İşlemler (switch case)

 • 35
 • (1)
 • (5)
 • 07 Haz 2017

Temel Koşullar

  
switch (degisken) {
  case deger1:
    islemler1...;
    break;
  case deger2:
    islemler2...;
    break;
  case deger3:
    islemler3...;
    break;
  default;
    islemler4...;
    break;
}

if else mantığından daha farklı bir koşullu işlem yapma mantığı olan switch case yapısı son derece kullanışlıdır.

Eğer bir kodlamada koşullar yerine sadece bir değişkenin değerine göre işlem yapılmasını istiyorsanız, switch yapısı bunun için son derece uygundur. Yukarıda degisken' in aldığı her değere göre takip eden işlemler yapılmaktadır. case anahtar kelimesi ile belirtilmemiş herhangi bir değerde ise default bölümüne ait işlemler gerçekleşecektir.

Aşağıdaki bazı örnekleri uygulayarak konuya netlik kazandırabilirsiniz.

  
static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Yılın ilk yarısı");
  Console.WriteLine("1. Ocak\n2. Şubat\n3. Mart\n4. Nisan\n5. Mayıs\n6. Haziran");
  Console.Write("Ay numarası girin: ");
  int ay = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  switch (ay)
  {
    case 1:
      Console.WriteLine("Ocak ayına ait 12 ödeme bulunmaktadır.");
      break;
    case 2:
      Console.WriteLine("Ocak ayına ait 24 ödeme bulunmaktadır.");
      break;
    case 3:
      Console.WriteLine("Ocak ayına ait hiç ödeme bulunmamaktadır.");
      break;
    case 4:
      Console.WriteLine("Ocak ayına ait 6 ödeme bulunmaktadır.");
      break;
    case 5:
      Console.WriteLine("Ocak ayına ait 2 ödeme bulunmaktadır.");
      break;
    case 6:
      Console.WriteLine("Ocak ayına ait 14 ödeme bulunmaktadır.");
      break;
    default:
      Console.WriteLine("Geçersiz bir değer girdiniz.");
      break;
  }
  Console.ReadKey();
}

Girilen ay numarasına karşılık gelen değere göre işlem yapılmaktadır. Örneğin 5 değeri girilirse, metin sayıya dönüştürülüp değişkene atanır. Değişken switch yapısının değişkeni olarak kullanılmaktadır.

switch yapısı her türlü değişken türü için kullanılabilmektedir. Aşağıdaki örnekte string türü bir değişkene göre kullanılmıştır.

  
static void Main(string[] args)
{
  Console.Write("İsim girin: ");
  string isim = Console.ReadLine();
  switch (isim)
  {
    case "Ahmet":
      Console.WriteLine("Ahmet 4 adet rapor gönderdi.");
      break;
    case "Mustafa":
      Console.WriteLine("Mustafa 12 adet rapor gönderdi.");
      break;
    case "İbrahim":
      Console.WriteLine("İbrahim herhangi bir raporlamada bulunmadı.");
      break;
    case "Yusuf":
      Console.WriteLine("Yusuf 1 adet rapor gönderdi.");
      break;
    case "Kemal":
      Console.WriteLine("Kemal kaydı artık aktif değil.");
      break;
    case "Batu":
      Console.WriteLine("Batu 6 adet rapor gönderdi.");
      break;
    default:
      Console.WriteLine("Geçersiz bir isim girdiniz.");
      break;
  }
  Console.ReadKey();
}
İlişkili İçerikler

Bütün programlama dillerinde koşullu işlemler önemli konulardan biridir. Başlangıç seviyesindeki bir yazılımcı bile if, else gibi anahtar kelimeleri nasıl kullanması gerektiğini bilmelidir.

Paylaşın
Etiket Bulutu