C++ İlk Program

 • 3367
 • (3)
 • (5)
 • 17 May 2017

C++' ın Soy Ağacı B ve C Programlama Dilleri

B programlama dilini bu dilin atası olarak tanımlayabiliriz. B programlama dili 1969 yılında Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından geliştirilmiştir. B dilinde veri türleri yoktur ve derleme (compile) gibi bir işlem de söz konusu değildir. Yazılan kodları yorumlamaya dayalı bir sistemi vardır. Değişkenleri pointer olarak kullandığı için ciddi derecede zor bir dildir. Veri türü tanımlama özelliği (yani bildiğimiz int, double, char tanımlama) ile bu dil C adını almıştır.

C programlama dili 1969 ve 1974 yılları arasında AT&T Bell Laboratuvarlarında geliştirilmeye başlandı. 1973 yılında PDP-11/20 Assembly Dili ile yazılmış olan UNIX işletim sistemi C ile yeniden yazıldı. Bu açıdan makine dili ile yazılmayan ilk işletim sistemi özelliğini elde etmiştir. 70' li yıllarda C dilinin gelişim sürecinde void, struct ve union gibi kavramlar dile eklendi. Fonksiyon türleri arasına void yani geri dönüşü olmayan, struct değer döndüren, union değer döndüren gibi türler eklendi. Ancak struct ve union ile tanımlanan veri türleri referans veri türü değildi. Yani struct olarak tanımlanan bir veri türü ile değişken tanımlarsanız bunu atama ile başka bir değere atadığınızda iki farklı değer elde edersiniz. Referans türleri ile (C++ da mevcut olan class yapıları ile) tanımlanan veri türlerinde atanan değişkenler birbirinin aynıdır. Ancak böyle bir özellik C içerisinde mevcut değildir. Bundan ötürü geliştirilen C++' ın ilk adı "C with classes" olmuştur.

IDE Nedir?

Integrated Development Environment, Türkçesi Tümleşik Geliştirme Ortamıdır. "Program geliştirirken programcının en rahat biçimde işini yapmasını amaçlayan programlardır" diyebiliriz. İçerdikleri çeşitli araçlarla, kod söz dizimini (syntax yapısını) en anlaşılır biçimde göstermesi ile bunu sağlar.

Compiler (Derleyici) Nedir?

Derleyiciler yazılan kodları Bilgisayarın anlayabileceği dile dönüştüren araçlardır. Dev-Cpp geliştirme ortamının kullandığı derleyici "MinGW GCC 4.7.2 32-bit" derleyicisidir.

C++ ile uygulama geliştirebileceğiniz diğer IDE' ler

Dev-Cpp IDEsi C++ ile Dev-Cpp üzerinde uygulama geliştirebileceğiniz gibi çok daha profesyonel ortamlarda da uygulama geliştirebilirsiniz.

Netbeans C++ Oracle tarafından geliştirilmiş ücretsiz Java geliştirme ortamıdır. Java, C/C++, PHP dilleriyle Masaüstü, Web veya Mobil uygulamaları geliştirmek için gerekli birçok aracı içinde bulundurur.

Code Lite açık kaynak kodlu Linux, Windows ve MAC işletim sistemlerinde kullanılabilen bir geliştirme ortamıdır. MinGW C/C++ derleyicisini kullanmaktadır.

Dev-Cpp ile Uygulama geliştirmek için aşağıdaki linkten Dev-Cpp Uygulamasını indirebilirsiniz.

Dev-Cpp' yi İndir

Dev-Cpp ile C++ kodu yazarak ilk aşamada konsol (siyah ekran) uygulaması geliştirebiliriz. Dev-Cpp' yi indirdikten sonra birçok dilde kullanabilmeniz mümkündür. Ben İngilizce arayüzü tercih ettiğim için ekran görüntülerim İngilizce olacaktır. Ancak siz dilerseniz Türkçe arayüzü de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

İlk olarak ekran görüntüsünde olduğu gibi "New" tuşu altında "Source File" tuşunu tıklayarak yeni bir kaynak kodu dosyası (.cpp) oluşturalım. Ardından herhangi bir şey yazıp CTRL+S ile kaydedelim. (Dev-Cpp 5.11 sürümlerinde dosyaya bir şey yazmadan kaydetmediğini farkettim)

Bilgi amaçlı ilk olarak C kodu ile bir program yazıp aynı işlemi göre C++ kodu yazabiliriz.


#include "stdio.h"

main() {
  printf("Deneme Metni");
  scanf("%c");
}

Oluşturduğumuz dosyaya yukarıdaki kodu yazıp F9 tuşu ile derleyebiliriz. Derlemenin sonunda aşağıdaki gibi bir çıktı pencerenin alt tarafındaki bölümde belirecektir. Herhangi bir hata veya uyarı olmaksızın dosyanın kayıtlı olduğu klasör içinde exe dosyası oluşturulacaktır.


Compilation results...
--------
- Errors: 0
- Warnings: 0
- Output Filename: C:\Users\[Kullanıcı Adınız]\Documents\CPP\first.exe
- Output Size: 128,1015625 KiB
- Compilation Time: 0,31s

Derlediğimiz program dosyasını (.exe) çalıştırdığımız zaman aşağıdaki gibi bir görüntü gelecektir.

En baştaki #include komutu bir "Preproccessor" yani önişlemci komutudur. Başına # işareti konan her komut C ve C++ dillerinde önişlemci komutları olup, farklı amaçlar için kullanılmaktadır. #include komutu ile programın ihtiyacı olan kütüphane dosyasını ekliyoruz. stdio.h dosyası io yani in out işlemlerini içerisinde barındıran bir header dosyasıdır. Ekrana veri çıkarmak ve ekrandan veri almak işlemleri bu konu ile ilgili olduğu için bu fonksiyonları stdio.h dosyası içerisinde bulundurur.

main() fonksiyonu C, C++ ve hatta C# ve Basic dillerinde programın başlangıcını belirleyen ana fonksiyondur. Fonksiyonların yazılış biçimi, tanımlanması, parametreleri, geri dönüş değerleri ve diğer özelliklerine ilgili yazıda değineceğiz.

Programı yazarken kullandığımız printf fonksiyonu ekrana yazı yazdırmak için kullanılan bir fonksiyondur. scanf ise ekrandan veri almak için kullanılır. Ekrandan alacağımız verinin sadece karakter (yani tek tuş) olmasını istediğimiz için "%c" parametresi ile kullandık. "%s" parametresi ile string adı verilen karakter katarı (yani metin) okuyabiliriz. "%d" ile decimal (yani tam sayı), "%f" ile float (yani ondalık sayı) okuyabilirdik.

C++ dilinde ise printf ve scanf fonksiyonları yerine cout ve cin komutlarını kullanacağız. Dolayısı ile C kütüphanesi değil, C++ kütüphanesini kodumuza dahil etmemiz gerekiyor. Aşağıdaki kodu kullanıp derlediğimizde aynı işlemi yapan bir program elde edeceğiz.


#include "iostream" 
main() {
  std::cout << "Deneme Metni";
  std::cin.get(); 
}

cout komutu ekrana çıktı almak için kullanılır. cin komutuna ait olan get() fonksiyonu ise ekrandan tek bir tuşu okumak için kullanılır.

Programı derleyip çalıştırdığınızda aynı işlemi yapan bir program (.exe) elde edeceksiniz.

İlişkili İçerikler

C# dünyasında .NET Framework veya .NET Core teknolojileri ile dilediğiniz türde konsol, windows veya web uygulamaları geliştirebilirsiniz. Xamarin ile mobile uygulamalar geliştirebilmeniz de mümkün.

C++ dilinde pencere oluşturmak, button oluşturup pencereden yanıt almak gibi işlemleri uygulayabilirsiniz

C++ ile siyah ekranda veri girişi ve çıkışı ile ilgili bilgi edinmek için bu içeriği inceleyebilirsiniz.

Paylaşın
Etiket Bulutu