Javascript Fonksiyonları

 • 18
 • (1)
 • (5)
 • 03 Eki 2017

Javascript fonksiyon oluşturma işlemi oldukça basit ve front-end geliştirme için kullanışlı bir işlemdir.


function fonksiyon1() {
  alert('fonksiyon1 çalıştı');
}

var fonksiyon2 = function () {
  alert('fonksiyon2 çalıştı');
}

Parametre belirlerken diğer dillerin çoğunda olduğu gibi veri türü belirtilmemektedir.


function fonksiyon1(a, b, id) {
  var divElm = document.getElementById(id)
  divElm.innerText = 
}

var fonksiyon2 = function () {
  alert('fonksiyon2 çalıştı');
}

Fonksiyon Parametreleri

Aşağıdaki örnekte aynı fonksiyonun parametreleri hem sayısal değer olarak hem de metin olarak kullanılmıştır.

HTML kodu:


<div id="div-elementi" style="height:32px;"></div>
<button onclick="click1()">Sayı Topla</button>
<button onclick="click2()">Yazı Birleştir</button>

Javascript kodu:


function toplam(a, b, id) {
	var elmDiv = document.getElementById(id);
  elmDiv.innerText = a + b;
}

click1 = function () {
	toplam(3, 8, 'div-elementi');
}

click2 = function () {
	toplam('3', '8', 'div-elementi');
}

Uygulama alanı

Fonksiyon Geri Dönüş Değeri

Javascript fonksiyonlarının geri dönüş değerleri C dillerinde olduğu gibi return anahtar kelimesi ile elde edilir.

Paylaşın
Etiket Bulutu