MS-SQL Tablo Oluşturmak (T-SQL)

 • 113
 • (1)
 • (5)
 • 20 Mar 2020

MS-SQL içerisinde tablo oluşturmak için aşağıdaki kod yapısı kullanılmaktadır.


create table [veritabani.][schema.]tablo_adi (
  birincil_anahtar veri_turu primary key,
  alan_1 veri_turu not null,
  alan_2 veri_turu,
  ...,
  tablo_kisitlamalari
);

TRecords veritabanı üzerinde aşağıdaki T-SQL sorgusu ile tablo oluşturabilirsiniz.


create table dbo.tabloYetkiler (
	ID int primary key identity(1,1),
	YetkiAdi nvarchar(50) not null,
	KullaniciOlusturma bit not null,
	UrunGirme bit not null,
	StokGirme bit not null,
	MarkaOlusturma bit not null);

tabloYetkiler isimli oluşturulan tabloda ID alanı tamsayı int türünde her satır için 1 artan birincil anahtardır. Diğer alanlar ise nvarchar ve bit türünde olup null değeri alamaz.

Paylaşın
Etiket Bulutu