WPF TextBox Button Kullanımı

 • 50
 • (1)
 • (5)
 • 02 Haz 2017

Bir WPF projesi içerisinde ana pencereye aşağıdaki XAML kodları ile metin kutusu ve buton ekleyip konumlandırabilirsiniz.


<Window x:Class="WpfTestApp.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:WpfTestApp"
    mc:Ignorable="d"
    Title="WPF Uygulaması" Height="360" Width="600">
  <Grid>
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition Width="120" />
      <ColumnDefinition Width="160" />
      <ColumnDefinition Width="1*" />
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="32" />
      <RowDefinition Height="32" />
      <RowDefinition Height="32" />
    </Grid.RowDefinitions>
    <TextBlock Grid.Column="0" Grid.Row="0" Text="Bir Yazı Girin: " VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Right" />
    <TextBox Grid.Column="1" Grid.Row="0" VerticalAlignment="Center" x:Name="tbYazi" />
    <Button Grid.Column="1" Grid.Row="1" Content="Tıklayın" VerticalAlignment="Center" Width="100" Click="Button_Click" />
  </Grid>
</Window>

Arayüz tasarımı şu şekilde görünecektir.

wpf textbox

Click="Button_Click" üzerine gelip F12 tuşu ile C# kod editörü tarafında aşağıdaki metodu otomatik oluşturabilirsiniz.


private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{

}

Aşağıdaki şekilde bu metodun içerisine istediğiniz kodlamayı yapabilirsiniz. x:Name özelliği ile isim verdiğiniz bütün WPF elementlerini kullanabilmeniz mümkündür.


private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  MessageBox.Show($"{tbYazi.Text} metni girildi");
}

İlişkili İçerikler

Masaüstü uygulama geliştirmek için Windows Forms türüne alternatif olarak WPF türü uygulamalar geliştirebilirsiniz.

WPF içerisinde özelleştirilmiş UIElement nesneleri kullanmak için WPF Toolkit Extended kütüphanesini kullanabilirsiniz. Ancak bu içerikte bu kütüphaneye gerek duymadan Textbox nesnesine sadece sayı değeri girişinin nasıl yapıldığına değiniliyor.

WPF uygulaması içerisinde ListBox nesnesinin kullanım şekillerini bu içerikle öğrenebilir ve uygulayabilirsiniz.

Paylaşın
Etiket Bulutu