C# programlama dili içerisinde null kavramının ne ifade ettiğini öğrenmek için bu içeriğe bakabilirsiniz.

Toplam 1 adet mevcut.

Bu ay 0 adet yazı eklendi.

Paylaşın

Küçük İpuçları

MS-SQL: Eğer tablodaki bir alanın null değerleri yerine başka bir değer olarak gelmesini istiyorsanız isnull kullanın.


select UrunAdi, 
	isnull(Fiyat, 0) as Fiyat
from tabloFiyat
-- Fiyat null ise 0 gelsin

C#: null değerlerde hata verilmesi isteniyorsa


DataModel data = getData();
if (data == null)
    throw new NullException();
var newData = data;
// yerine
var newData = data ?? throw new NullException();
// kullanabilirsiniz