C# Mantıksal İşlemler

 • 33
 • (1)
 • (5)
 • 12 Haz 2017

Mantıksal Operatörler

Operatörler çeşitli matematiksel veya mantıksal işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan tanımlanmış işaretlerdir. C# dilinde mantıksal operatörleri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz.

 • < küçüktür operatörü
 • > büyüktür operatörü
 • <= küçük veya eşittir operatörü
 • >= büyük veya eşittir operatörü
 • == eşittir operatörü
 • != eşit değildir operatörü

Ekran alınan bir sayının 10' a eşit olması, büyük veya küçük olması durumları bu operatörlerle belirtilir.

  
Console.Write("Sayı girin: ");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int sonuc = 0;
if (sayi == 10)
{
  sonuc = sayi + 1;
}
else if (sayi > 10)
{
  sonuc = sayi + 2;
}
else if (sayi < 10)
{
  sonuc = sayi - 4;
}
Console.WriteLine($"Sonuç {sonuc}");
Console.ReadKey();
İlişkili İçerikler

C# üzerinde double, float, int gibi çeşitli sayı değer türleri bulunmaktadır. Bu veri türleri ile yapılabilecek çeşitli matematiksel işlemleri bu yazıda görebilir ve uygulayabilirsiniz.

Paylaşın
Etiket Bulutu