C# Matematiksel İşlemler

 • 71
 • (2)
 • (5)
 • 10 Haz 2017

Matematiksel Operatörler

C# dilinde matematiksel operatörleri aşağıdaki gibi listelemek mümkündür.

 • + İki sayısal değeri toplar. İki metni birleştirir.
 • - İki sayısal değerin farkını bulur.
 • * İki sayısal değeri çarpar.
 • / İki sayısal değerin birini diğerine böler.
 • % İki sayısal değerin birinin diğerine bölümünden kalanı verir. Mod işlemidir.
 • << Sola bit kaydırma.
 • >> Sağa bit kaydırma.
 • ?: Koşul operatörü.
 • ++ Sayısal değeri 1 artırır.
 • -- Sayısal değeri 1 azaltır.

Aşağıdaki çeşitli örnek üzerinden bu operatörleri uygulayabilirsiniz.

  
int a = 4, b = 6, c = 10, d, e, f;
d = a + b; // a ile b yi toplar d' ye atar
e = (b + c) / a; // b ile c' nin toplamını a' ya böler, e' ye atar
f = b * c; // b ile c' nin çarpımını f' ye atar;
e++; // e' yi 1 artırır
d--; // d' yi 1 azaltır
f += a; // f' yi a kadar artırır
double z = (double)b / a; // b' nin a' ya bölümünü ondalık olarak hesaplar. int türünü double' a dönüştürerek
int x = b % a; // b' nin a' ya bölümünden kalanı verir
int y = a + b == c ? e : f; // a ile b' nin toplamı c' ye eşitse, y değişkenine e' yi atar. Değilse f' yi atar.

İlişkili İçerikler

C# ve hatta C türü bütün dillerde koşullu işlemlerden, matematiksel işlemlere kadar mantıksal operatörler önem arz etmektedir.

Paylaşın
Etiket Bulutu