MS-SQL Delete ile Veri Silme

  • 229
  • (1)
  • (5)
  • 08 Haz 2017

TRecords veritabanında delete komutu kullanılarak kayıtlar silinebilir. Kayıt silme işlemi son derece önemli ve dikkat edilmesi gereken bir işlemdir.

delete from tabloMusteri

Yukarıdaki sorgu tabloMusteri tablosu içerisindeki bütün kayıtları siler. Belli bir kaydı silmek için where ile sorguya arama koşulu eklenmelidir.


delete from tabloMusteri where MusteriID = 6
-- MusteriID alanı 6 olan kaydı siler
delete from tabloMusteri where MusteriAdi like 'Ahmet%'
-- MusteriAdi Ahmet ile başlayan kayıtları siler

İlişkili İçerikler

MS-SQL veritabanı sistemi Microsoft' un yıllardır geliştirip güncellediği ilişkisel bir veritabanı türüdür. Her türlü uygulamanıza rahatlıkla bağlayabileceğiniz veritabanlarını oluşturabilirsiniz.

MS-SQL veritabanı tablolarına veri satırları girmek oldukça kolay bir işlemdir.

MS-SQL veritabanı tablolarındaki veri satırlarını güncelleme konusunu inceleyebilirsiniz.

Paylaşın
Etiket Bulutu