ASP.NET MVC ile fatura kayıtlarının tutulduğu, görüntülendiği, güncellendiği bir uygulama oluşturabilirsiniz.

HTML elementlerine verilen style özelliği aslında CSS yapısı ile birebir aynıdır. Yazı içerisinde, elementler, class ve id özellikleri ile şekillendirmeyi inceleyebilirsiniz.

HTML yapısında her biri tag olarak isimlendirilen elementlere çeşitli özellikler verilebilmektedir. Bu elementler style özelliği ile çeşitli stillere dönüştürülebilir

HTML yapısı web sayfalarının temel iskeletini oluşturan bir dosya format biçimidir.

Android Studio IDE' si içerisinde Java dili ile Android' de çalışan mobil uygulamalar geliştirmek mümkündür. Bu içerikte nasıl basit bir uygulama oluşturabileceğinizi inceleyebilirsiniz.

Web sayfası üzerinde zamanlayıcı metot olarak kullanılan setTimeout metodunu bu yazıda inceleyebilir ve projelerinizde uygulayabilirsiniz.

Javascript dilinde diziler ve dizilerle ilgili işlemler son derece basit ve uygulanabilir olmakla birlikte ister front-end tarafında, isterseniz node.js ile back-end tarafında kullanabilirsiniz.

Çeşitli HTML öğeleri kullanarak javascript ile veri alabilir ve model halinde websayfasına ait bellekte tutabilirsiniz.

Javascript ile web sayfalarında çalıştırabileceğiniz çeşitli fonksiyonları kodlayabilirsiniz.

Javascript ile web sayfasındaki bir elemanla her işlemi yapabilirsiniz.

OOP (Object Oriented Programming) Nesne yönelimli programlamanın temelini oluşturan sınıfları inceleyebilirsiniz.

Nesne tabanlı programlamanın ana unsuru olan yapıların sınıflardan farklı referans türü veri olmamalarıdır.

Kodlama esnasında yordamsal olarak geniş kolaylık sağlayan metot ve fonksiyon benzeri yapılan nesne yönelimli programlamada da büyük önem teşkil eder.

Veritabanı üzerinde kaydedebileceğiniz kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri güvenlik açısından şifreleyerek kaydetmek isteyebilirsiniz. MS-SQL' deki şifreleme fonksiyonlarını inceleyin.

Tarih ve saat bilgilerini tutan veri tipi DateTime ile ilgili metotlar ve uygulamaları inceleyebilirsiniz.

Bir tablodan satırları çekerken belli sayıda satırı atlayıp, belli sayıda satırı alarak projelerinizde sayfalama(pagination) gibi işlemleri kolaylaştırabilirsiniz.

Koleksiyonlar ile karmaşık verileri belli anahtar değerlere karşılık gelecek biçimde tutmak mümkündür.

Siyah ekranda ok tuşları ile çalışan menü ve fatura kayıtları oluşturup listeyebileceğiniz bir uygulama örneğini inceleyebilirsiniz

Bir MS-SQL tablosu içerisindeki kayıtları sütunlara aktarmak için pivot işlemi son derece kullanışlı ve kolaydır.

Verileri liste veya dizi halinde tutmak, onları toplu olarak işleyebilmek açısından çok önemlidir.

Tek bir prosedürle birden fazla sorguyu tek seferde çalıştırabilir ve çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

MS-SQL üzerinde kullanıcağınız sorgular için çeşitli fonksiyonlar oluşturabilirsiniz. Fonksiyonlarla alakalı avantaj ve kısıtlamaları inceleyin.

C# ve hatta C türü bütün dillerde koşullu işlemlerden, matematiksel işlemlere kadar mantıksal operatörler önem arz etmektedir.

C++ dilinde pencere oluşturmak, button oluşturup pencereden yanıt almak gibi işlemleri uygulayabilirsiniz

C# üzerinde double, float, int gibi çeşitli sayı değer türleri bulunmaktadır. Bu veri türleri ile yapılabilecek çeşitli matematiksel işlemleri bu yazıda görebilir ve uygulayabilirsiniz.

C# ile metin değerleri (string) üzerinde yapılabilecek çeşitli işlemleri inceleyebileceğiniz bu yazı metin tabanlı uygulamalar geliştirmek için son derece faydalı olacaktır.

MS-SQL veritabanı tablolarındaki veri satırlarının nasıl silindiğini öğrenebileceğiniz metni inceleyebilirsiniz.

MS-SQL veritabanı tablolarındaki veri satırlarını güncelleme konusunu inceleyebilirsiniz.

MS-SQL veritabanı tablolarına veri satırları girmek oldukça kolay bir işlemdir.

MS-SQL veritabanı sistemi Microsoft' un yıllardır geliştirip güncellediği ilişkisel bir veritabanı türüdür. Her türlü uygulamanıza rahatlıkla bağlayabileceğiniz veritabanlarını oluşturabilirsiniz.

C# programlama dilinde değere dayalı koşullu işlemler gerçekleştirmek için switch case yapısı son derece kullanışlı ve uygundur.

Masaüstü uygulama geliştirmek için Windows Forms türüne alternatif olarak WPF türü uygulamalar geliştirebilirsiniz.

WPF uygulaması içerisinde TextBox nesnesinin kullanım şekillerini bu içerikle öğrenebilir ve uygulayabilirsiniz.

Bir sınıfın metot veya özelliklerine erişim ile ilgili belirleyici kelimeleri inceleyebilirsiniz.

C# Enum Değerleri

While döngüleri birçok programlama dilinde kullanılan bir döngü türüdür.

For döngülerinin nasıl yazıldığı ve kullanıldığı oldukça basit ve uygulayabileceğiniz bir konudur.

Bütün programlama dillerinde koşullu işlemler önemli konulardan biridir. Başlangıç seviyesindeki bir yazılımcı bile if, else gibi anahtar kelimeleri nasıl kullanması gerektiğini bilmelidir.

.NET Framework tabanlı siyah ekranda çalışan çeşitli uygulamaları geliştirebilmek son derece basittir.

Pointerlar dinamik bellek yönetimi için kullanılan ve değişkenlerin bellekteki adres bilgilerini tutan değişkenlerdir. Kullanımı bazı zamanlar riskli olabilir.

c++
Toplam 64 adet mevcut.

Bu ay 0 adet yazı eklendi.

Paylaşın

Küçük İpuçları

MS-SQL: Bir tabloda bir alana göre tekrarlı olmayan değerlerin kaç adet olduğunu görmek için,


select count(distinct colCountry) from tblCompanies

MongoDB: unwind türü aggregation ile alt dökümanları ana döküman gibi üste çıkarabilirsiniz.


{
 $unwind: {
  path: "$altDokuman"
 }
}

jQuery: Sınıf değeri verilmiş html öğelerini jQuery' de each fonksiyonu ile tarayıp her biri için işlem yapabilirsiniz.


$('.element').each(function (index) {
  $(this).text('metin ' + index);
  // $(this) jQuery cinsinden elementi verecektir.
  // index kaçıncı indis olduğunu verecektir.
});

C#: Bir sınıf içinde tanımladığınız değişkene sadece sınıf içinde değer atıyorsanız private set kullanabilirsiniz.


public Name { get; private set; }

MS-SQL: Bir tablonun artan id değerini tekrar sıfırlamak için şu komutu kullanın.


dbcc checkident('tabloStok', reseed, 0)

HTML: daha iyi bir seo kalitesi için web sayfanızdaki görsellere alt ve title özelliği ekleyin


<img src="image.png" alt="Resim Başlığı" title="Resim Başlığı" />

C#: string değişkenler içerisinde format işlemleri


int a = 18, b = 22;
string text;
text = String.Format("number1: {0}, number2: {1}", a, b);
//yerine
text = $"number1: {a}, number2: {b}";
//kullanabilirsiniz

C#: null değerlerde hata verilmesi isteniyorsa


DataModel data = getData();
if (data == null)
  throw new NullException();
var newData = data;
// yerine
var newData = data ?? throw new NullException();
// kullanabilirsiniz

HTML: Nesnelere id yerine class özelliği vermek seo açısından daha faydalı olabilir.


<button id="gonderme-tusu"></button>
<-- yerine --/>
<button class="gonderme-tusu"></button>
<-- kullanın --/>

MS-SQL: Eğer tablodaki bir alanın null değerleri yerine başka bir değer olarak gelmesini istiyorsanız isnull kullanın.


select UrunAdi, 
	isnull(Fiyat, 0) as Fiyat
from tabloFiyat
-- Fiyat null ise 0 gelsin